Gildearchief

 


Het Gildearchief
  
                      
4  trommelstokken
2  landsknechtstokken
4  oude trommelriemen
2  oude vlaggenstokdragers
1  grote plaat voor bevestiging braak (tentoonstelling)
1  metalen schotel van de gemeente Opwijk n.a.v. 450 jaar jong in 1991
1  houten kast met 3 originele pentekeningen in glazen kader (1991)
1  Perkamentkaart van de Hoofdschuttersgilde van Brabant (Statuut/Reglement van Inwendi­ge Orde)
 
 
DOOS 1                  Allerlei (1)

Kopies van :
Rekeningenboek
Gildeboek
Registraties eigendom
Oude foto's
Kranteknipsels (van 1948 tot 1991)
De voormalige dorpsschuttersgilden van Vlaams Brabant
De Heerlijkheid Asse en de abdij van Affligem
Doodsprentjes van gildeleden
Diploma Stad Brussel 20/7/1905 - 75 jaar 's lands onafhankelijkheid
Farde met publicaties tijdschrijften
Farde met reportages in weekbladen, o.a. Ons Volk (1950 en 1962), De Autotoerist (1977)
Farde Huldiging van de gildeleden vereerd met de Orde van de papagaai
Exemplaren van "Onze Knaap"
Brochure : Reglement van Inwendige Orde bij de Sint-Pietersgilde
Brochure : Statuut en Reglementen van Inwendige Orde bij de Hoofdschuttersgilde van Brabant
Liedjesboek van de Koninklijk Sint-Pietersgilde (1994)
Oude inventaris
Uittreksel uit het reglement der schuttersgilde St.-Pieter te Mazenzele (Gildefeest 1949)
Boekjes Groot Brabants Gildefeest Mazenzele (1973)
Gildekoningen (negatieven)
Videocassette (Sinksen 1986)
1 dia van de bronzen gildekoning (Electrabel)
Kleine diepdrukbplaatjes van het Brabants Gildefeest te Mazenzele in 1973
 
 
DOOS 2                  allerlei (2)

Oude rekeningen
Oude verslagen

DOOS 3                            450 jaar jong (1)

Organisatie tentoonstelling (verslagen van de vergaderingen van het tentoonstellings-comité
Ontwerp van de affiche
Persconferentie van 31 mei 1991 - voorstelling programma - persmap
Persconferentie van 3 juni 1992 - voorstelling gerestaureerde gildebraak - de nieuwe gildetrommels en het koninginnekroontje
Voorbereiding van de totale organisatie
Formulieren van de verschillende steuncomité's
Intekenformulieren publiciteit
Guldenboek

DOOS 4                          450 jaar jong (2)

125 kunstmappen  (2 pakken van 50 stuks + 1 pak van 23 stuks)
50 kunstmapkaften
130 losse tekeningen kunstmap
12 tentoonstellingscatalogen
3 jubileumeuchartistievieringboekjes
2 programmaboekjes
2 kunstmappen (Groot-Brabants Gildefeest te Mazenzele 1973 - Jan Heuninckx)

Opmerking :  Afhaling van Kunstmappen

Jan Michiels                                    1991                           13.06.1998
2  François Vunckx            1973-1991   09.10.1998
1  Maria Timmermans              1991               23.12.1999


DOOS 5                 kaders Klik HIER

25 kaders met foto van de koningen vanaf 1950 tot 1991
15 reservekaders

DOOS 6                 vlaggen - kledij  Klik HIER


Gildevlag (standaard) van 1541
Gildevlag van 1927
Gemeentevlag van 1964 (gemeentewapen op zilverveld met hopperanken)
Twee kleine vlaggen (groen-wit Mazenzele en de Belgische driekleur)
Oude muts van de gildekoning (tot 1992)
Oude zijden doek van de braak (vernieuwing van de braak in 1992)

DOOS 7                Trofeeën  Klik hier 

-   “Tinnen” schotels :
Brabantse Gildefeesten :   1985 en 2002 (Booienhoven) - 1987 (Neder-over-Heembeek)
1989 (Halen - 1442-1989) –
-    Gewestfeest Midden-Brabant :    2003 (Weerde 1 juni)
Hoge Gilderaad van Brabant :   kampioen :3 schotels zonder jaartal
kampioen 1989 - kampioen 1990 (2)
Gemeentebestuur Opwijk (zonder jaartal)
-   Lijst :
S.S. Haacht (1430-1963)
S.S. Keerbergen (27/6/93 - 28/8/94)
Gewestfeest Mazenzele (26/9/94)
Brabantse Gildefeesten Zoutleeuw (28/6/1998)
-   Schild :
Gemeente Mazenzele aan de Sint-Pietersgilde - Sinksen 28 mei 1950 (1542-1950)
Brabantse Gildefeesten 27 juni 1993 (Keerbergen)
-   Trofee :
11de koningschieting Opwijk (mei 1985) - Conventie der Schuttersgilden
Brabants Gildefeest 1992 - Kasseistamperstad Aarschot
Gewestfeest Wespelaar (21/5/2000)
Egeltrofee in glaswerk (Opwijkse CVP-jongeren - 7/1/00)
Gewestfeest Midden-Brabant Aarschot (glaswerk Stad Aarschot) - 13/05/2001
Gewestfeest Midden-Brabant Mazenzele (02/06/2002) - Loden schutter met pijl
-    Penningen : Klik hier
Twee penningen Brabantse gildefeesten van de Stad Brussel (26/6/1960)
Penning Gildefeest Mazenzele (7/7/1957) aan kampioenenploeg
Internationaal Landjuweel Diest (17-18 aug) - 1457-1957
Twee penningen Landjuweel Diest (18 oogst 1957)
Twee penningen Koninklijke Wipmaatschappij St.-Hubertus van Tervuren (1351-1951)
Penning Brabantse gildefeesten van Huizingen (26/5/1974)
Penning Sint-Sebastiaan onder ons (30/6-1/7/1973)
Penning Provincie Antwerpen (zonder jaartal)
Penning Hoge Brabantse Gilderaad - Kampioenenploeg
Penning Aarschot - Parel van het Hageland
-   Oud Koninginnekroontje
 
 
DOOS 8                 Boeken
-   Boek der Rekeninge en bewijs van Uytgeef en Ontfanck
-   Gildeboek
-   Met vliegend vaandel en slaande trom
-   Acten van overgang en aangroeie voor de registratie vanaf 1869 tot heden
-   Map met :
Onderzoek jaar schaalgrond (15/1/1986)
Onteigeningsplan Dries 1972; eigendomstitels van de Sint-Pietersgilde
Proces-verbaal van opmeting
Overeenkomst inzake grondafstand (29-11-1972)
-   Doodsbrieven en -prentjes
-   Het Manuaal van Peeter Verhasselt (publicatie op 17/12/2000)
-   100 jaren Opwijk  (eerste druk : april 2001)


MAP 1                tentoonstellingsmateriaal

-    Programmaboekje Grote Gildefeesten met Muziekfeest te Mazenzele - 1957
-   Affiche Brabants Gildefeest met Muziekfeest te Mazenzele in 1957
-        Programmaboekje Groot Brabants Gildefeest te Mazenzele - 1973
-   Affiche Groot Brabants Gildefeest 1973
-        Programmaboekje 450 jaar jong ! - 1991
-   Affiche Sint-Pietersgilde Mazenzele 450 jaar jong  -  1541-1991
-        Tentoonstellingscatalogus 450 jaar jong ! - 1991
-        Programmaboekje 450 jaar Sint-Sebastiaansgilde Kampenhout - 1991
-        Programmaboekje Sint-Pauluspaardenprocessie Opwijk - 1978
-         Gilde-eed
-        Overdracht bovenverdieping gemeentehuis aan Sint-Pietersgilde voor lokaal. - Bepaling der voorwaarden
-        Beschrijving meubelen in de Gildezaal
-        Grondbelastingen : Kwijtschrift van taksen geïnd door het Bestuur der Registratie en Domeinen in 1941; beschrijving van de eigendommen van de schuttersgilde in 1942; en schatting van de Sint-Rochuskapel en gildehuis in 1930 konform de bepalingen van het K.B. van 8 september 1930, door J. Heyvaert, landmeter van Merchtem
-   Faktuur aankoop van nieuwe vlag in 1927
-   Faktuur herstelling van de gildevlag (1927) in 1954
-    Prijsofferte van de vlag van 1976 (fidra flags)
-   Plan en opstelling van de Hoppestoet (gildegroep) uitgewerkt door Eugeen Van den Broeck in 1962
-   Ons Heem 1969
-   De Heerlijkheid Asse en de Abdij van Affligem
-   Copie van Ordonnantie ende Reglement gemaeckt in 1617 ende vernieuwt teghens de oude caerte bij notaris F.M. Crick in 1751
-   Oud spaarboekje (Antwerpsche Hypotheekkas) van de Sint-Pietersgilde (7/9/1950 tot 20/6/19980)
-        Tentoonstelling in de Gildekamer op de Open Monumentendag Burgerlijke Openbare gebouwen (10/09/1995)
-   In memoriam
-   Open brief van de pastoor aan alle medebroeders in de Sint-Pietersgilde (5/7/1968)
-   Afschrift Praalstoet inhaling pastoor De Smet (1905) en pastoor Vermeyen (1928) met deelneming van de Sint-Pietersgilde
-        Afschriften van doodsprentjes van onze afgestorvene bestuursleden en leden
-   Dia-opname met tekst van Pierre Van Nijverseel over "De Gilde"  -  27/12/1975
 
 
MAP 2                Foto-ALBUM  1   (1948-1993)
-   234 foto's :  gildeleven
 
MAP 3                Foto-ALBUM  2   (1991)
-   330 foto's :  450 jaar jong (1541-1991) en gildepatrimonium
 
MAP 4                Foto-ALBUM  3   (1994-1999)
-   000 foto's  :  gildeleven
 
MAP 5                Foto-ALBUM  4   (2000-    )
-   000 foto's  :  gildeleven