Het Gildehuis

 


 Het Gildehuis


van de hand van Leo De Nil 1978
Op de Dries bevindt zich naast de wip ook het Gildehuis. Het werd gebouwd door de Gilde naast de « motte » van het oude Hof in 1640. Het werd betrokken door Peeter Van Damme, later door Peeter De Nil en Joos Van der Slaghmolen.
In 1735 werd het verkocht aan Jan Plas en Elisabeth Goossens met de bepaling echter dat « de Gulde sal hebben gebruyck van de bovenkamer als sy de selve sullen node hebben te weten alle jaeren op hunnen ordinairen schietdagh tot den eynde van de coninckfeesten ». In 1777 werden door de eigenaars belangrijke verbouwingen uitgevoerd en in de staat gebracht zoals wij het nu nog gedeeltelijk kennen.
De maaltijden, welke op de Gildedagen werden gehouden, waren verpacht aan de laagst biedende. Dit gebeurde tot 1914. Van dan af had de Gilde een vast lokaal bij een van haar leden herbergiers waar zijzelf instond voor spijs en drank.
Na de dood van het populaire « Jenneken » - de laatste bewoonster van het Gildehuis - werd het voor een luttele som van de hand gedaan, zonder dat de Gilde het nodig achtte opnieuw in het bezit te komen van haar vroegere eigendom, het op één na oudste gebouw der gemeente.
Vermelden wij nog dat er zich eertijds op de Dries een tiental vis- en reetputten bevonden welke verpacht werden. Deze zijn nu alle gedempt.
 

Geschiedenis > Het Gildehuis