De Muzen!

475Muzen in de mythologie

In de mythologie van het oude Griekenland waren de negen muzen dochters van Zeus en de zussen van Apollo, die ze vaak begeleidden. .

De negen muzen zijn:

  1. Erato (de muze van de hymne, het lied en de lyriek)
  2. Euterpe (de muze van het fluitspel)
  3. Kalliope (de muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retorica)
  4. Clio (de muze van de geschiedschrijving)
  5. Melpomene (de muze van de tragedie)
  6. Polyhymnia (de muze van de retoriek en de gewijde liederen)
  7. Terpsichore (de muze van de dans en de lyrische poëzie)
  8. Thaleia (de muze van de komedie)
  9. Urania (de muze van de sterrenkunde)

 

Oppèksegedichten van Jean-Paul Van der Elst

  • 475 jour Sint-Pietersgilde

​​De schitters stoin ie weer in vol ornout.
​Ze zen in stemming vè et fiëst.
Ze schieten poilen oem ter miëst.
​Nou d'oege wip wou da de vogel stout.

Elk op toer, vantoit wel iere langk.
Gout da schieten zenne zelfste gank.
De poileroupers loëpen op en af,
​Tot as 't er iëne roept: ei ester af!

​Wie da doi vogel nou beneën kan oulen.
Es keningk en komt op d'iëste plek.
​Den ziede dei mannen ele gezichten stroulen.
Den keningk krijgt den brouk rond zenne nek.

De gilde van Sint-Pieter moest et derp bewouren.
Vé oorlog, plindereirs en andere gevouren.
475 jour es 't da de gilde al bestout.
Dei schitters van Mouzel, da's e ras apout.

Lijk fiëre keirels stappen z'achter ele vlag.
Dee 't derp van Mouzel, in de pas.
D'ander vanjten in 't derp pazen elken dag:
'k waa da 'k ik oek ne gildenbroeder was!


 

Van der Elst Jean-Paul
Konfetier va stekebezen

Ge kint er op aa gemak lezen in aa gazet
Of spellekes spelen op een tablet.
Of kijken of de ket in aa vinder wil genezen
Mou giëne konfetier mouken van stekebezen.

Ge kint er nou aa lief zitten bellen
Of de tiënen van aa bloëte voeten tellen.
Ge kint er – as ge wilt – een boekske lezen
Mou giëne konfetier mouken van stekebezen.

Ge kint er iëne loute vliegen zonder schrik.
Ge kint aa nestels kniëpen mè ne strik.
Of mè aa vingeren peteren in aa nees
Mou giëne konfetier mouken van stekebees.

Da moete echt wel in de keken doen.
Mou pas op, aaft aa fatsoen.
In de keken kinde gij wel toerten bakken
Mou op ’t oisjken moete zijn as ge moe kakken